THUẬT TƯ TƯỞNG – Nguyễn Duy Cần

Thông minh là biết nhận thấy sự liên quan giữa sự vật. Đem vật mình chưa biết sắp vào hạng loại mình đã biết. Vì thế, người học hỏi sâu rộng, thường có được những phán đoán tinh vi đúng đắn hơn kẻ học nông thấy hẹp. Ta biết được điều điều gì là nhờ…

ÓC SÁNG SUỐT – Nguyễn Duy Cần

Một sự hiểu biết gì mà không phải tự mình tìm ra, không phải là hiểu biết. Phần đông những kẻ có bằng cấp trung học hay đại học mà làm nên một kỳ công đại nghiệp gì đều nhờ cái học tiếp tục của họ sau khi ra trường. Những thí sinh đã qua…

THUẬT YÊU ĐƯƠNG – Nguyễn Duy Cần

Nếu ta xét xem cho kỹ về tâm hồn sâu sắc và sứ mạng thiêng liêng của người đàn bà trong xã hội loài người, ta sẽ thấy những hạn chế, những bất công, những đòi hỏi quá cao nơi người đàn bà không có gì là quá đáng cả. Hễ là sứ mạng càng…

NGÀY TRÔI VỀ PHÍA CŨ – Anh Khang

Hẳn là vui, vì những tơ vương vướng vất của ngày xưa, người rũ bỏ sạch trơn như bầu trời oằn mình mây xám đã nhẹ nhõm sau mưa – trong vắt đến cạn kiệt. Dường như kỉ niệm đã trở thành một thứ khinh khỉnh xỉn màu, không ai buồn gột bỏ lớp hoen…

NGƯỜI NAM CHÂM – Jack Canfield

Nếu bạn chỉ làm những điều bạn vẫn luôn làm, bạn cũng chỉ nhận được những điều bạn vẫn luôn nhận được mà thôi. Anthony Robbins Bí quyết cả tâm hồn và cơ thể đều được khoẻ mạnh là không thương tiếc cho quá khứ, không lo lắng về tương lai, không can dự vào…