NHÂN QUẢ BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI – Đường Tương Thanh biên soạn, Đạo Quang dịch

Quân tử lánh xa nhà bếp.

Làm người không nên để cho tâm danh lợi làm luỵ, chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn. Phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay, không đem theo được gì.
Danh lợi giống như khói mây thoáng qua, không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quang gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự viện giống như cung điện chứa vàng chất bạc, kẻ cúng bằng tâm chứa động như thế chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh.
Khi tụng kinh không nên tham nhiều, tham mau, đọc lia lịa. Trong lúc tụng kinh, cần chú ý: tâm, khẩu, mắt, phối hợp hỗ tương cho đồng, chẳng nên hôn trầm, tán loạn. Tụng từng chữ từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ ngàn câu, tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh.

Kẻ phạm lỗi một khi hiểu rõ Phật Pháp, thì phải biết khiêm cung nhận lỗi, phải nhẫn giỏi và bắt đầu tu tỉnh, học tập từ ngay trong những lời mạ nhục chửi mắng.

Tâm ta do ta làm chủ, thân ta tạo ác hay hành thiện cũng do tâm làm chủ. Tâm chuyển biến thì tất cả đều thay đổi.

Làm người cần chánh, làm con cần hiếu, làm học trò cần siêng năng, tâm cần tu sửa, an định. Đạt được bốn điều này, thì có thể tuỳ tâm mong muốn sự nghiệp thành.

Hoạ phúc không cửa, do chính ta tự chiêu
Báo ứng của thiện ác, như bóng tuỳ hình!

Thiện là nguồn gốc của mọi điều phước.
Nói ít là quý, nói nhiều sẽ sai.

Tâm làm chủ bản thân, bởi thế, người có tâm thiện thì cuộc sống sẽ trở nên lương thiện, còn người có tâm xấu ác thì cuộc sống sẽ rất ác độc. Vậy người nào muốn biết mình gặp hoạ phước tốt xấu thế nào thì hãy tự hỏi lại lòng mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s