NGƯỜI NAM CHÂM – Jack Canfield

Nếu bạn chỉ làm những điều bạn vẫn luôn làm, bạn cũng chỉ nhận được những điều bạn vẫn luôn nhận được mà thôi. Anthony Robbins Bí quyết cả tâm hồn và cơ thể đều được khoẻ mạnh là không thương tiếc cho quá khứ, không lo lắng về tương lai, không can dự vào…

ĐẮC NHÂN TÂM – Dale Carnegie

Chỉ trích oán trách người, buộc lỗi cho người thì kẻ điên nào cũng biết. Nhưng hiểu người và tha thứ cho người thì phải có tâm hồn cao cả và sức tự chủ mạnh mẽ mới được. Và đả đảo cái thói nịnh đi. Lời khen thành thật và nhân từ phải tự thâm…

NẾU TÔI BIẾT ĐƯỢC KHI CÒN 20 – Tina Seelig

Cơ hội luôn có rất nhiều trong cuộc sống. Ở bất kỳ thời điểm nào và bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể nhìn quanh và tìm ra các vấn đề cần được giải quyết. Hầu hết mọi người đều tiếp cận vấn đề như thể chúng không bao giờ giải quyết được, nên…

MẸ, THƠM MỘT CÁI – Cửu Bả Đao

Nhưng còn bao lâu nữa, mới đến ngày mẹ an hưởng nhàn rỗi, tôi ngồi viết truyện trong tiệm cà phê còn mẹ ở bên cạnh xem tạp chí? Nếu chỉ có kế hoạch, mà không có “khao khát thực hiện ngay lập tức”, thì mãi mãi chỉ là kế hoạch. Đời người có quá…

TRÊN ĐƯỜNG BĂNG – Tony Buổi Sáng

Chỉ có bốn loại tài sản là vốn sống, nhân cách, thể lực và trí lực. Còn lại là phương tiện. Bằng cấp chỉ là miếng giấy chứng nhận trong một thời gian nào đó có vượt qua một kỳ sát hạch. Làm ông chủ thì nhiều lúc chẳng nhớ bằng đại học của mình…